Пријава

Заинтересовани кандидати могу послати пријаве овде или слањем поште на адресу drustvo@mojsijepetrovic.com .

У пријави обавезно навести:

  • Име и презиме
  • Адресу пребивалишта
  • Датум рођења
  • Подаци о образовању
  • Подаци о претходном музичком образовању

Укратко о разлозима због којих кандидат жели да учи византијску музику